• Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza
Warunki uczestnictwa i rejestracja Udział w Kongresie jest zarezerwowany dla osób, które się zarejestrowały i otrzymały potwierdzenie rejestracji.

W celu zarejestrowania się należy wypełnić formularz on-line lub wypełnić formularz przeznaczony do wysłania mailem lub faksem do 3 marca 2015 roku.

formularz on-line
pobierz formularz rejestracyjny PDF DOC.

Wypełniony formularz prosimy o wysłanie na adres e-mail: rsvp@proclimate.pl

lub przesłanie faksem: (+48 22) 611 39 51

Osoby zarejestrowane otrzymają mailowe potwierdzenie rejestracji. Identyfikator upoważniający do wejścia na Kongres będzie można otrzymać w dniu Kongresu od godz. 9.00 - 17.00 w recepcji Kongresu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu PROCLIMATE AFTER HOURS, proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji, prosimy o uiszczenie opłaty 130 PLN na konto:

"Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców
ul. Ostrobramska 75C lok. 5.18.2, 04-175 Warszawa
Numer rachunku bankowego: 06 1050 1038 1000 0022 4011 8824
Bank: ING Bank Śląski SA, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Zaproszenie na spotkanie PROCLIMATE AFTER HOURS oraz faktura zostaną przesłane drogą mailową po otrzymaniu środków na konto Krajowego Forum Chłodnictwa. 

Koszt udziału jednej osoby w spotkaniu to 130,- PLN brutto (obejmuje wstęp na spotkanie oraz poczęstunek).