• Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

Arno Kaschl studiował biologię na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy). W ramach studiów odbył dwa dłuższe pobyty za granicą - w USA i Hiszpanii. Uzyskał doktorat za badania nad zachowaniem metali ciężkich w glebie, które prowadził w Izraelu i Strefie Gazy. Po uzyskaniu tytułu doktora pracował w Centrum Badań nad Środowiskiem (UFZ) w Lipsku (Niemcy) nad rekultywacją rozległych terenów zanieczyszczonych, a następnie w 2004 roku rozpoczął pracę dla Komisji Europejskiej. Obecnie pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. działań w dziedzinie klimatu, gdzie odpowiada za politykę dotyczącą stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

 

Marcos González pracuje obecnie w wydziale Efektywności Energetycznej Dyrekcji Generalnej ds. Energii (Komisji Europejskiej).
W swojej pracy skupia się przede wszystkim na efektywności energetycznej produktów zgodnie z dyrektywami w sprawie ekoprojektu oraz efektywności energetycznej, w ramach których odpowiada za układy napędzane silnikiem oraz produkty grzewcze i chłodnicze. Przed podjęciem pracy w Komisji pracował w Instytucie Oszczędzania i Dywersyfikacji Energii Hiszpańskiej Agencji Energetycznej, gdzie brał udział w pracach nad transpozycją dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w budynkach do prawa hiszpańskiego. Pracował również jako konsultant specjalizujący się w dziedzinie efektywności energetycznej w Londynie i Madrycie. Posiada tytuł inżyniera mechanika.

 

Jürgen Göller. Do firmy Carrier dołączył w styczniu 2008 r., obejmując stanowisko Dyrektora ds. Badań, Rozwoju i Inżynierii w Carrier Refrigeration Europe, Middle East, Africa (EMEA), a następnie w październiku 2008 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Marketingu, Obsługi Kluczowych Klientów i Komunikacji w Carrier Commercial Refrigeration EMEA. Następnie zajmował kolejno stanowiska Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji w Carrier EMEA, Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju w Carrier EMEA oraz Carrier Transicold EMEA oraz Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju w UTC Climate, Controls and Security EMEA, po czym w listopadzie 2013 r. został powołany na swoje aktualne stanowisko Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju w Carrier Transicold & Refrigeration Systems. Przed rozpoczęciem pracy w firmie Carrier Jürgen Göller pracował w pionie chłodnictwa i gospodarki materiałowej Linde Group i Alexanderwerk AG, gdzie zajmował stanowiska kierownicze o coraz większym zakresie odpowiedzialności, kolejno pełniąc funkcje operacyjne, techniczne i ogólnego zarządzania.
W 2014 r. został wybrany przez doroczne Walne Zgromadzenie EPEE na Członka Komitetu Sterującego EPEE oraz Przewodniczącego EPEE na okres dwóch lat.
Jürgen Göller posiada dyplom inżyniera mechanika Politechniki w Darmstadt w Niemczech, a także ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania biznesem na Open University w Hagen, w Niemczech.

 

Per Jonasson. Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Szwedzkiego stowarzyszenia chłodnictwa i pomp ciepła. Wiosną 2014 roku został wybrany na przewodniczącego Europejskiego stowarzyszenia przedsiębiorców z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła (RACHP) AREA.
W ciągu swojej ponad 25-letniej pracy w biznesie Per Jonasson pracował w branży chłodnictwa i pomp ciepła zarówno w charakterze producenta i wykonawcy, jak i konsultanta. Przez ostatnie 15 lat zajmował stanowiska kierownicze w kraju i za granicą. Pracował jako m.in. Dyrektor York Refrigeration Global Contracting, Dyrektor York Refrigeration International Key Accounts oraz Dyrektor Zarządzający Huurre Sweden.
Per Jonasson jest absolwentem The Royal Institute of Technology w Sztokholmie i posiada dyplom magistra Katedry Technologii Energetycznej tej uczelni.

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz. Od 2006 roku pracuje w Politechnice Białostockiej na Wydziale Mechanicznym w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. W latach 1993-2014 pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. W latach 2008-2012 był członkiem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. W latach 2002-2007 Full member of Refrigeration, Air-Conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee of UNEP. Jest także autorem wiodącym w raporcie IPCC oraz UNEP w zakresie F-gazów (2006).
Zajmuje się zagadnieniami cieplno-przepływowymi w układach chłodniczych i pompach ciepła, jak również w przechowalnictwem żywności. W ostatnich latach zajmuje się w szczególności zagadnieniami zastosowań naturalnych czynników roboczych, układami chłodniczymi o napędzie cieplnym, a także intensyfikacją wymiany ciepła. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 artykułów i publikacji konferencyjnych, w tym ponad 10 książek i monografii. Jest współorganizatorem systemu szkoleń i certyfikacji personelu w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła. Współpracuje z Krajowym Forum Chłodnictwa począwszy od powstania tej organizacji.

 

Els Baert. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Grupy Roboczej EPEE ds. Ekoprojektowania oraz Menedżera ds. Ekoprojektowania i Bezpieczeństwa Produktów w firmie Daikin Europe. Odegrała aktywną rolę w konsultacjach z Komisją Europejską w dziedzinie tworzenia przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Zajmuje się przede wszystkim badaniem ustawodawstwa produktowego w zakresie, w jakim reguluje ono kwestie środowiska naturalnego i bezpieczeństwa, po to aby zapewnić zgodność produktów z tymi przepisami. Utrzymuje w ramach firmy kontakt z szeregiem ekspertów, co daje jej solidne podstawy do konsultowania Komisji i organizacji normalizacyjnej. Els Baert ma również bogate doświadczenie w pracach normalizacyjnych w ramach europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych: CEN, ISO, ASHRAE, CENELEC i IEC. Jest doświadczoną liderką projektu przy opracowywaniu standardów, np.: ISO TC86SC1WG1 (ISO 5149), ISO TC86SC8WG5 (ISO 817), IEC TC61DWG09 (IEC 60335-2-40), CEN TC182WG06 (EN 378). Reprezentuje Belgię w odpowiednich komisjach i podkomisjach technicznych (ISOTC86SC1, ISOTC86SC8, IEC61D, TC182).
Els Baert posiada dyplom inżyniera chemii Uniwersytetu Howest w Kortrijk oraz tytuł Master Environmental Sanitation and Management Uniwersytetu w Gandawie.

 

Dina Köpke. Z firmą Emerson Climate Technologies GmbH związana od 1999 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektor ds. Legislacji. Odpowiada za kwestie regulacji na poziomie europejskim, a także reprezentuje firmę w europejskich stowarzyszeniach branżowych.
Jej działalność koncentruje się przede wszystkim na ścisłej współpracy z EPEE (Wiceprzewodnicząca Grupy Roboczej ds. Ekoprojektowania), ASERCOM (Grupy Robocze ds. Marketingu i Komunikacji oraz Czynników Chłodniczych) oraz EHPA (Członek Zarządu, Skarbnik, Komisja Producentów oraz Komisja ds. Rzecznictwa i Komunikacji).

 

 

Torben Funder-Kristensen. W firmie Danfoss pracuje od 1995 roku. Przez pierwsze 5 lat jego obowiązki były związane z technologią materiałową i spawania, po czym objął funkcję Dyrektora Działu Technologicznego i Materiałów. Od 2000 roku zajmuje się rozwojem produktu w zakresie automatyki komponentów dla chłodnictwa i klimatyzacji, a także odpowiada za długoterminowe badania i rozwój.
Od 2011 roku pracuje jako Szef Działu Spraw Publicznych w zakresie automatyki chłodnictwa i klimatyzacji, koncentrując się na kwestiach takich jak czynniki chłodnicze, efektywność energetyczna i nowe trendy w branży.
Torben Funder-Kristensen posiada tytuł magistra inżyniera i doktora Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

 

Raul Simonetti. Po zakończeniu pracy w DANIELI S.p.A., gdzie zajmował się projektowaniem i konfiguracją systemów automatyki dla walcowni, w listopadzie 2000 roku rozpoczął pracę w firmie CAREL jako menedżer ds. zastosowań systemów klimatyzacyjnych. Z klientami, którzy kupują wyroby CAREL jako podzespoły do produktów własnych marek pracuje nad ich indywidualnymi wymaganiami oraz przygotowuje szczegółowe specyfikacje techniczne nowych produktów. Odpowiada również za szkolenia i pomoc techniczną dla sieci sprzedaży w zakresie nawilżaczy i chłodzenia wyparnego. Od sierpnia 2015 r. będzie się przyglądał ustawodawstwu w krajach UE w zakresie, w jakim ma ono wpływ na działalność CAREL w obszarach ogrzewania i chłodnictwa, jako przedstawiciel CAREL Industries SpA przy Europejskim Partnerstwie na rzecz Energii i Środowiska (EPEE). Raul Simonetti reprezentuje firmę na seminariach i kongresach organizowanych przez wiodące organizacje biznesowe we Włoszech i za granicą, przygotowując i prezentując prace techniczne z zakresu nawilżania. Jest członkiem ASHRAE TC 5.11 Humidification Equipments.
Raul Simonetti ma dyplom inżyniera elektronika Uniwersytetu w Trieście (Włochy), ze specjalizacją w dziedzinie regulatorów automatycznych.

 

Jürgen Süß, Phd (Eng). W grudniu 2013 roku rozpoczął pracę w firmie Efficient Energy gmbh, a dziś jest jej Dyrektorem ds. Technicznych. Ta młoda firma, zlokalizowana w pobliżu Monachium, zajmuje się rozwojem i komercjalizacją urządzeń chłodniczych wykorzystujących wodę jako czynnik chłodniczy.
Od początku 2011 roku był Dyrektorem Zarządzającym i Prezesem Cofely Refrigeration GmbH w Lindau, w Niemczech. Firma ta należy do Grupy GDF Suez i wytwarza produkty i rozwiązania dla chłodnictwa przemysłowego. Wcześniej dr Süß przez 13 lat pracował w Danfoss A/S w Danii, gdzie ostatnią funkcją, jaką sprawował, było stanowisko Wiceprezesa ds. Badań i Rozwoju w dziale sterowania automatycznego. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za opracowywanie produktów takich jak komponenty do automatyki i elementy armatury. Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w działach technologii i rozwoju działalności Danfoss.
Dr Süss posiada tytuł doktora chłodnictwa Uniwersytetu w Hanowerze. Aktywnie działa także w stowarzyszeniach naukowych, m.in. w IIR oraz ASHRAE.

 

Ray Gluckman. Dyrektor Zarządzający Gluckman Consulting - firmy doradztwa technicznego specjalizującej się w chłodnictwie i zmianach klimatycznych. 
Od 1978 roku pracuje jako konsultant dla dużych firm doradczych, w tym m.in. W.S. Atkins, Enviros, SKM i Jacobs. Jego praca w większości ma związek z tematyką efektywności energetycznej i zmian klimatu.  Był odpowiedzialny za liczne badania, zarówno dla użytkowników energii jak i decydentów.  Obszary badawcze obejmowały m.in. praktyczne projekty związane z oszczędzaniem energii w większości branż przemysłu i handlu. Oprócz tego, że jest ekspertem w zakresie efektywności energetycznej w dziedzinie redukcji emisji CO2, Ray Gluckman jest także autorytetem w kwestiach redukcji emisji F-gazów" (HFC, PFC i SF6). Obszar jego wiedzy specjalistycznej obejmuje chłodnictwo, klimatyzację i pompy ciepła. Prowadził wiele projektów, mających na celu pomoc użytkownikom końcowym w poprawie efektywności energetycznej ich systemów chłodniczych. Wykonał szereg badań, zarówno dla rządu Wielkiej Brytanii jak i Komisji Europejskiej, dotyczących ograniczenia stosowania i emisji czynników chłodniczych HFC. Był ściśle zaangażowany w opracowywanie rozporządzeń Unii Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych z 2006 i 2014 roku. Był także prezesem Institute of Refrigeration Ray Gluckman w latach 1995 - 1996. W 2011 r. otrzymał złotą nagrodę Cooling Industry Awards.
Ray Gluckman jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

 

dr inż. Kamil Śmierciew. Od 2012 roku pracuje w Politechnice Białostockiej na Wydziale Mechanicznym, aktualnie w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na stanowisku adiunkta. W latach 2007-2014 pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Jest laureatem drugiej edycji konkursu InnoDoktorant prowadzonej przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Jest autorem bądź współautorem ponad 70 artykułów i publikacji konferencyjnych. Realizował prace badawcze w ramach kilkunastu projektów badawczych krajowych i zagranicznych, jest współautorem ponad kilkudziesięciu raportów z projektów krajowych oraz kilku raportów projektów międzynarodowych. Współautor książki "Technika Chłodnicza. Poradnik" PWN 2014. Jest ekspertem Krajowego Forum Chłodnictwa.
Zajmuje się analizą termodynamiczną obiegów, zastosowaniem strumienic w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych w tym modelowaniem i badaniami eksperymentalnymi, projektowaniem strumienic gazowych, a także poprawą efektywności urządzeń chłodniczych i pomp ciepła. Zajmuje się także klimatyzacją solarną, wymianą ciepła, modelowaniem własności czynników termodynamicznych oraz modelowaniem CFD.

 

dr inż. Jerzy Gagan. Od 1998 roku pracuje w Politechnice Białostockiej na Wydziale Mechanicznym, aktualnie w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na stanowisku adiunkta. Jest członkiem Sekcji Termodynamiki, Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk.
W ostatnich latach zajmował się w szczególności zagadnieniami wykorzystania odnawialnych źródeł energii w urządzeniach techniki chłodniczej i grzewczej oraz zagadnieniach związanych z wykorzystaniem ciepła odpadowego dla podwyższania wydajności oraz sprawności urządzeń techniki cieplnej i chłodniczej oraz minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne w trakcie eksploatacji. Jest współautorem projektu nowoczesnego laboratorium z zakresu techniki cieplnej, które uzyskało wysoką ocenę specjalistów z zakresu energetyki. Jestem również współautorem projektu nowoczesnego laboratorium naukowo - badawczego, które powstało w trakcie realizacji konsorcjalnego projektu badawczego POIG.
Jest współorganizatorem szkoleń i egzaminów w Podlaskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa powołanym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

 

Grzegorz Mizera. Współpracuje z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań układów chłodniczych dla przechowalnictwa warzyw i owoców oraz z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Poprzednio pracował w Centrum Techniki Okrętowej oraz Stoczni Północnej w Gdańsku, gdzie zajmował się wdrażaniem nowoczesnych technik projektowych i  projektowaniem  nowoczesnych  statków  rybackich, a także w firmie PROREMA, w której pełnił funkcję Szefa Realizacji Zamówienia Rządowego na Budowę Małych Chłodni Warzyw i Owoców. W roku 1990 założył własną firmę -  Elektromechanikę Chłodniczą. Przez 12 lat był także związany z firmą CHIQUITA (USA), dla której zaprojektował i nadzorował budowę około stu dojrzewalni bananów na terenie całej Europy. W 2006 r. we współpracy z polskimi firmami opracował i wdrożył nowoczesne (opatentowane) instalacje chłodnicze dla dużych przechowalni warzyw (10 - 20 tys. ton). Jest autorem siedmiu patentów polskich i jednego amerykańskiego. Grzegorz Mizera jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Budowy Maszyn.
Obecnie w trakcie prac nad przewodem doktorskim "Badania układów chłodniczych dla komór przechowalniczych".

 

dr inż. Rafał Andrzejczyk. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, do dzisiaj naukowo związany z uczelnią. Podczas swojej wieloletniej pracy naukowej udowodnił wpływ efektu nieadiabatyczności na spadek ciśnienia podczas wrzenia i kondensacji. W ramach przeprowadzonych eksperymentów starał się poszukiwać płynów energetycznych perspektywicznych z punktu widzenia właściwości cieplno-przepływowych, niskiego wpływu na środowisko i bezpieczeństwa dla użytkownika. Prelegent i ekspert tematyczny podczas konferencji krajowych i zagranicznych. Autor kilkudziesięciu prac publikowanych w Polsce i Europie.

 

 

dr inż. Tomasz Muszyński. Na stałe związany z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Systemów i Urządzeń Energetyki Cieplnej. Zainteresowania aplikacyjne dra Muszyńskiego dotyczą głównie intensyfikacji procesów wymiany ciepła prowadzącej do nowoczesnych konstrukcji wymienników ciepła, oraz ich modelowania numerycznego. W trakcie swojej pracy współuczestniczył w realizacji złożonych projektów badawczych dotyczących problemów wymiany ciepła oraz energetyki odnawialnej. Prelegent i ekspert tematyczny podczas licznych konferencji polskich i międzynarodowych. Autor kilkudziesięciu prac publikowanych w Polsce i zagranicą (m.in. w Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii).