• Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

Organizatorzy Organizatorzy Kongresu zajmują się propagowaniem nowoczesnych rozwiązań techniczych w ochronie klimatu w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła. Rozwiązania te są odpowiedzią producentów i instalatorów na nowe wymagania prawne całej Unii Europejskiej.

EPEE - Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment) zrzesza wiodące firmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Polami zainteresowania EPEE są odpowiedzialne stosowanie płynów chłodniczych oraz poprawa efektywności energetycznej. Głównymi narzędziami są informacja oraz współtworzenie prawa europejskiego. Podczas Kongresu przedstawiciele Stowarzyszenia podzielą się ze słuchaczami udanymi doświadczeniami krajów europejskich, przedstawiając wizję rozwoju rynku chłodniczego w najbliższych latach.
www.epeeglobal.org
   
Krajowe Forum Chłodnictwa jest organizacją pracodawców, reprezentującą ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. KFCH działa na rzecz integracji oraz rozwoju branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych.
www.kfch.pl