• Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

Rejestracja

PL EN  Biuro organizatora kongresu
tel.: 731 912 037
e-mail: rsvp@proclimate.pl

 

Biuro prasowe, patronaty PL EN Aleksandra Bobkowska
tel.: 518 767 623
e-mail: media@proclimate.pl

Tematyka PL EN Grzegorz Gontarz - Dyrektor Biura Krajowego Forum Chłodnictwa
tel.: (22) 611 39 51, kom.: 660 538 933
faks: (22) 611 39 51
e-mail: biuro@kfch.pl

 

Informacje o Europejskim Stowarzyszeniu
na rzecz Energii i Środowiska (EPEE)
FR EN e-mail: secretariat@epeeglobal.org