• Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra

4 Marca 2015 r., 10:00-17:00
Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 OTWARCIE KONGRESU
 • Pan Marcin Korolec, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej (Ministerstwo Środowiska)
10.10 - 11.20 PANEL I
NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE MAJĄCE WPŁYW NA BRANŻE CHŁODNICTWA, KLIMATYZACJI I GRZEWCZĄ
 • Marcos Gonzalez-Alvarez, Komisja Europejska, DG ds. Energii: Przegląd istotnych środków w ramach ekoprojektowania i zmian w zakresie Dyrektyw UE dotyczących ekoprojektowania i oznakowania energetycznego
 • Arno Kaschl, Komisja Europejska, DG ds. Klimatu: Omówienie przepisów nowego rozporządzenia F-gazowego UE, ze szczególnym ukierunkoweniem na praktyczną implementację
 • Andrzej Muszel, Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie Prawa Pracy MPiPS: Problemy i zagadnienia wynikające z prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad projektem rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych
 • Dyskusja
11.20 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.40 PANEL II
WYZWANIA I SZANSE DLA BRANŻY
 • dr Rafał Andrzejczyk & dr Tomasz Muszyński, Politechnika Gdańska, eksperci KFCh: Zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania "F-gazów" oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i naturalnymi
 • Dina Köpke, Emerson Climate Technologies, ekspert EPEE: Z perspektywy producentów
 • Per Jonasson, przewodniczący AREA: Z perspektywy instalatorów
 • Dyskusja
12.40 - 13.40 LUNCH
13.40 - 14.50 PANEL III
BEZPIECZEŃSTWO, STANDARDY I CZYNNIKI CHŁODNICZE
 • Torben Funder-Kristensen, Danfoss, ekspert EPEE: Ocena ryzyka przy stosowaniu czynników chłodniczych o niskim GWP
 • Els Baert, Daikin, przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Ekoprojektowania EPEE: Europejskie normy bezpieczeństwa i ich wpływ na branżę
 • Ray Gluckman, Gluckman Consulting: Przegląd czynników chłodniczych i przewidywane trendy rynkowe
 • Dyskusja
14.50 - 15.00 Przerwa
15.00 - 17.00 PANEL IV
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
 • dr Jerzy Gagan & dr Kamil Śmierciew, Politechnika Białostocka, eksperci KFCh: Poprawa efektywności energetycznej - rozwijane technologie
 • Raul Simonetti, Carel, ekspert EPEE: Technologie redukujące TEWI i emisje sumaryczne
 • Grzegorz Mizera, Instytut Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk & prof. Dariusz Butrymowicz, Politechnika Białostocka, eksperci KFCh: Propan jako czynnik chłodniczy w urządzeniach chłodniczych dla przechowalnictwa. Doświadczenia i perspektywy.
 • Jürgen Göller, Carrier, przewodniczący EPEE: CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów
 • Jürgen Süss, Efficient Energy, ekspert EPEE: Spojrzenie w przyszłość: woda jako czynnik chłodniczy
 • Dyskusja
18.00 – 20.00 PROCLIMATE AFTER HOURS (obowiązuje osobna rejestracja)