• Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

 • Janusz Piechociński
  Minister Gospodarki

 • Władysław Kosiniak-Kamysz
  Minister Pracy i Polityki Społecznej

 • Marcin Korolec
  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu
  ds. Polityki Klimatycznej

 • prof. Jerzy Buzek
  Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Parlament Europejski

 • Krajowa Izba Gospodarcza

Aktualności

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE już za nami!

Współczesna gospodarka jest ściśle związana i w dużej mierze zależna od branży techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej - to główny wniosek wybrzmiewający podczas drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE, który 4. marca odbył się w Warszawie.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 150 gości oraz 18 prelegentów przedstawiających prezentacje podczas 4. paneli tematycznych. Kongresowi patronowały 3 polskie ministerstwa, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim oraz największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. PROCLIMATE to bez wątpienia jedno z ważniejszych wydarzeń merytorycznych sektora chłodnictwa w naszym kraju. To oczekiwana i skuteczna platforma służąca wymianie doświadczeń i informacji oraz nawiązywaniu kontaktów. Dlatego sala, w której odbywał się Kongres pękała w szwach, w kuluarach zaś prowadzono dziesiątki ważnych rozmów.

Zdaniem uczestników była to kolejna, bardzo udana edycja Kongresu PROCLIMATE. Wszyscy podkreślali niezwykle mocny program merytoryczny oraz to, że udało się osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy skalą przedsięwzięcia, a możliwością nawiązania indywidualnych, często międzynarodowych relacji. Do zobaczenia wkrótce!

 

Wiceminister Środowiska otworzy Kongres PROCLIMATE!

4 marca o godzinie 10.00 oficjalnego otwarcia Kongresu PROCLIMATE 2015 dokona Pan Marcin Korolec - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska.

 

Kongres PROCLIMATE z patronatami kluczowych polskich ministerstw, Przewodniczącego Komisji w Parlamencie Europejskim oraz największej niezależnej organizacji biznesowej w Polsce!

Z przyjemnością informujemy, że Kongres PROCLIMATE 2015 został objęty honorowymi patronatami:

 • Pana Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki
 • Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • Pana Marcina Korolca, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska
 • Prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
 • Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)

Auspicje tak prestiżowego grona są jednoznacznym potwierdzeniem, że branża chłodnicza jest postrzegana jako istotna zarówno w kontekście polskiej gospodarki, jak również ochrony klimatu i powstrzymania procesu niszczenia warstwy ozonowej.

Cieszymy się, że działania inicjowane w trosce o bezpieczną przyszłość polskiego sektora chłodnictwa, a w efekcie tysięcy zatrudnionych w nim pracowników są aktywnie wspierane.